مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سرمایه صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی شهید بهشتی

1403/03/27 در ساعت 12:44:23

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سرمایه صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی شهید بهشتی برای سال منتهی به 29 اسفند 1402 در تاریخ 1403/03/26 برگزار گردید.

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سرمایه صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی شهید بهشتی
نظر جدید
0%