امضای قرارداد عاملیت طرح دستیار فناوری

1402/10/26 در ساعت 14:00:00

قرارداد عاملیت طرح دستیار فناوری بصورت دوجانبه با پارک شهید بهشتی به امضا رسید.

امضای قرارداد عاملیت طرح دستیار فناوری

قرارداد عاملیت طرح دستیار فناوری به صورت دوجانبه فی مابین جناب آقای دکتر صادقی مدیر عامل محترم صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی شهید بهشتی و جناب آقای دکتر مسعودی رئیس محترم پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی مورخ 26 دی ماه 1402 به امضاء رسید.

نظر جدید
0%