برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه

1402/04/04 در ساعت 16:00:00

مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق بهشتی در 04 تیر ماه 1402 با حضور تمامی سهامداران، بازرس اصلی و نماینده صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد.

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه
نظر جدید
0%