بازدید مدیر دبیرخانه کارگروه صندوق‌های پژوهش و فناوری غیر دولتی

1400/09/08 در ساعت 15:57:00

بازدید آقای امیر حسام بهروز مدیر دبیرخانه کارگروه صندوق‌های پژوهش و فناوری غیر دولتی از صندوق بهشتی و بررسی عملکرد این صندوق

بازدید مدیر دبیرخانه کارگروه صندوق‌های پژوهش و فناوری غیر دولتی

به گزارش روابط عمومی صندوق شهید بهشتی و در راستای بررسی عملکرد و فعالیت‌های انجام شده در صندوق‌های پژوهش و فناوری غیر دولتی، آقای امیر حسام بهروز، مدیر محترم دبیرخانه کارگروه صندوق‌های پژوهش و فناوری غیر دولتی، از صندوق شهید بهشتی بازدید به عمل آوردند.

در این بازدید گزارش عملکر صندوق از جانب آقای دکتر صادقی، مدیرعامل صندوق شهید بهشتی به آقای بهروز ارائه گردید که ایشان، ضمن ابراز خرسندی از رشد فعالیت‌های صندوق شهید بهشتی، اعلام نمودند که به حمد الله قدم های مثبتی از طرف صندوق بهشتی در جهت پیشرفت و توسعه محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان برداشته شده که امیدوارم هستیم این روند ادامه داشته باشد.

امیرحسام بهروز

مدیر دبیرخانه کارگروهنظر جدید
0%