ضمانت نامه

ارائه انواع ضمانت نامه با شرایط منعطف ویژه شرکت های دانش بنیان و فناور

اشخاص حقیقی یا حقوقی در روند گسترش فعالیت‌های خود و در زمان عقد قراردادهای کاری، نیازمند ضمانت‌نامه‌هایی به شرح ذیل می‌باشند: ⦁ شرکت در مناقصات ⦁ دریافت پیش پرداخت قراردادها ⦁ حسن انجام تعهدات ⦁ پرداخت دیون و انجام تعهدات به نفع سازمانهای دولتی ⦁ اعتباری به منظور ارائه به نهادهای مالی و ... از جمله مشکلاتی که شرکت‌های فناور و یا نوپا در مواجه با سیستم بانکی مواجه هستند، وثیقه و تضامین مورد انتظار بانک می‌باشد که معمولاً معادل 120% ارزش ضمانت‌نامه صادره به صورت نقدی یا ترهین ملک و سایر وثایق معتبر می‌باشد که فراهم نمودن آن امری مشکل به نظر می‌رسد.لذا صندوق توسعه فناوری‌های نوین برای رفع مشکل فوق و براساس آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت50659ه مورخ 94/9/22 مصوب هیئت وزیران مجاز است (همانند دیگر بانک‌های عامل)، برای شرکت‌های فناور سراسر کشور، ضمانت‌نامه صادر نماید. لازم به ذکر است که این صندوق با توجه دارا بودن توانمندی مناسب در خصوص ارزیابی ریسک تعهدات شرکت‌ها و همچنین تنوع و انعطاف لازم در خصوص اخذ وثایق و تضامین، صدور ضمانت‌نامه را تسهیل می‌نماید.

افزودن ماژول جدید
0%